27 Φεβρουάριος 2020

RSS Facebook Twitter

ΥΓΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2016 18:12

Υπέρ κοινών κανόνων και δικαιότερης μεταχείρισης των αλιέων, ψήφισε το ΕΚ

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την αλιεία πρέπει να εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται δίκαια όλοι οι Ευρωπαίοι αλιείς. Αυτό υποστήριξαν με ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές την Τρίτη.

Οι διαδικασίες επιθεώρησης, π.χ. για τα μεγέθη των διχτυών και των αλιευμάτων, θα πρέπει να τυποποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ, όπως και οι κυρώσεις για σχετικές παραβάσεις. Επιπλέον, η εφαρμογή ενός κοινού βασικού προγράμματος για την εκπαίδευση όλων των επιθεωρητών αλιείας, καθώς και η χρήση συμβατών τεχνολογιών επικοινωνίας σε ολόκληρη την ΕΕ θα συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της δίκαιης μεταχείρισης των αλιέων.

“Έχουμε μία διαφορετική εφαρμογή της νομοθεσίας σε κάθε χώρα και αυτό δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο αποδοτική είναι η νομοθεσία και το κατά πόσο αξιόπιστη είναι η ΕΕ. Η νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο για όλους”, δήλωσε η εισηγήτρια IΙζαμπέλ Τομάς (Σοσιαλιστές, Γαλλία).

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών μεθόδων ελέγχου, και την ανομοιογένεια των χώρων ελέγχου, κάτι που οδηγεί σε «διακρίσεις στους αλιευτικούς ελέγχους», αφού ορισμένα κράτη μέλη πραγματοποιούν ελέγχους από τα δίχτυα των αλιέων μέχρι το πιάτο του καταναλωτή, ενώ άλλα ελέγχουν μόνο ορισμένα στάδια της αλυσίδας.

Διαφορές μεγάλες παρατηρούνται και στις κυρώσεις αφού για την ίδια παράβαση, η κύρωση μπορεί να είναι διοικητικής φύσης σε μία χώρα και ποινικής σε κάποια άλλη.

Το ΕΚ ζητά την επέκταση των ελέγχων ώστε να καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, και την ανάθεση αρμοδιοτήτων ελέγχου εν πλω σε μία μόνο υπηρεσία, ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη των ελέγχων. Ζητά ακόμη να υπάρξει τυποποίηση των κυρώσεων ενώ υπογραμμίζει ότι προτιμά τις οικονομικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αναστολής δραστηριοτήτων, από τις ποινικές κυρώσεις.

Το ψήφισμα ζητά ακόμη να εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας καθώς και τα εθνικά ιδρύματα κατάρτισης, ένα ενιαίο βασικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης για τους επιθεωρητές αλιείας.

Η χρήση νέων τεχνολογιών παρακολούθησης και μετάδοσης πληροφοριών και τεχνολογιών επικοινωνίας είναι επίσης ένα πεδίο ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της θαλάσσιας επιτήρησης, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές και ζητούν να καταστούν τα μέσα που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη τεχνικά συμβατά σε όλη την ΕΕ.

Το μη νομοθετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε με 581 ψήφους υπέρ, 59 κατά και 48 αποχές έρχεται ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του Κανονισμού περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η οποία αναμένεται το 2017.

ΑΜΠΕ

blog comments powered by Disqus
thesspress

thesspress

[email protected]