Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2019 14:30

Κτήμα Κ. Λαζαρίδη: Ομολογιακό δάνειο 8,1 εκατ. ευρώ

Σύμβαση κάλυψης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου ποσού 8.125.000 ευρώ σύναψε η εταιρεία «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη» με την Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ+4,14% της Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας δέκα ετών και θα εκδοθεί σε δύο σειρές. Η σειρά Α του δανείου, ποσού 7.014.000 ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.


Η σειρά Β του δανείου, ποσού 1.111.000 ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση ποσοστού 100% των δαπανών της επένδυσης, που υποβλήθηκε προς υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016 και αφορά στον εκσυγχρονισμό γεωργικής εκμετάλλευσης αμπελώνων.

blog comments powered by Disqus
αρχή της σελίδας