23 Ιανουάριος 2020

RSS Facebook Twitter

Κυριακή, 15 Μάιος 2016 17:35

Ερχονται διώξεις για τα θαλασσοδάνεια της Probank

Στο εισαγγελικό στόχαστρο μπαίνει ακόμη μία τράπεζα και τα δάνεια που είχε χορηγήσει όσο ήταν εν ζωή... Πρόκειται για την Probank , της οποίας το υγιές κομμάτι πέρασε το 2013 στην Εθνική Τράπεζα, έμεινε όμως το ζημιογόνο, το οποίο τέθηκε υπό ειδική εκκαθάριση.


Τον Ιούλιο του 2013 η τράπεζα κατέβασε ρολά και χωρίστηκε σε «καλή» και «κακή», πήρε τον δρόμο της εξυγίανσης και το «υγιές» τμήμα της κατέληξε στην Εθνική Τράπεζα.
Εναν χρόνο αργότερα, μία ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στα χέρια των Αρχών, σύμφωνα με την οποία η τράπεζα χορηγούσε επισφαλή δάνεια, έμελλε να ανοίξει μία προκαταρκτική έρευνα, η οποία φθάνει στο τέλος της. Και όπως δείχνουν τα συμπεράσματα των εκκαθαριστών, ύστερα από δειγματοληπτικό έλεγχο των δανείων, η τράπεζα είχε χορηγήσει δάνεια που αγγίζουν τα 60.000.000 €, χωρίς επαρκείς εγγυήσεις. Επόμενο βήμα η άσκηση ποινικών διώξεων για απιστία σε βάρος των υπαλλήλων που ενέκριναν τα δάνεια...
Επισφάλειες και ζημία
Αμέσως μετά την καταγγελία, η οποία έφθασε στην Εισαγγελία διαφθοράς, δόθηκε εντολή στον επίκουρο εισαγγελέα Γ. Δραγάτση για τη βασιμότητα των όσων αναφέρονται σε αυτή. Στη συνέχεια τα ηνία της έρευνας πήρε ο εισαγγελέας Σπύρος Παππάς, ο οποίος κάλεσε τον ειδικό εκκαθαριστή της τράπεζας, προκειμένου να ελέγξει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των δανείων που δόθηκαν από τα στελέχη της τράπεζας. Ο έλεγχος έγινε σε 50 από τα μεγαλύτερα δάνεια, τα οποία αντιπροσώπευαν το 60% των δανειακών χορηγήσεων. Ο εκκαθαριστής συνέταξε έκθεση, στην οποία είχε εντολή να αναφέρει εάν τηρήθηκαν οι κανονισμοί της τράπεζας για τη χορήγηση των επίμαχων δανείων και κυρίως εάν διασφαλίστηκε η περιουσία της τράπεζας. Επίσης όφειλε να ερευνήσει εάν υπήρξε παρακολούθηση της εξέλιξης των δανείων και εάν ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα παύσης της χρηματοδότησης ή αναγκαστικής εισπράξεως των οφειλόμενων ποσών στις περιπτώσεις εκείνες που τα δάνεια δεν αποπληρώνονταν. Οι εκθέσεις παραδόθηκαν στα χέρια των εισαγγελέων τον Δεκέμβριο του 2015 και σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που προκύπτουν μέσα από τις σελίδες τους δείχνουν επισφάλειες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα «επί ζημία της περιουσίας της τράπεζας, πράξεις και παραλείψεις που στοιχειοθετούν το έγκλημα της απιστίας από υπαλλήλους και εκπροσώπους της τέως Probank».
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο στα 50 δάνεια διαπιστώθηκε ότι οι επισφάλειες αφορούν σε συνολικά 36, με τη ζημία της τράπεζας να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 63,8 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, όπως αναφέρουν δικαστικές πηγές, η ανάκριση μπορεί να συνεχίσει τον έλεγχο, διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν και και άλλα δάνεια που δόθηκαν χωρίς εγγυήσεις, καθώς η έρευνα της προκαταρκτικής εξέτασης έκανε δειγματοληπτικό έλεγχο. Οπως προέκυψε από τη μέχρι τώρα έρευνα:
• Δόθηκε δάνειο 18 εκατ. ευρώ σε γνωστή αλυσίδα ενδυμάτων τον Δεκέμβριο του 2009, παρά το γεγονός ότι σε εισηγητικό σημείωμα της τράπεζας υπήρχαν δυσμενή για τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα οικονομικά στοιχεία και είχαν διατυπωθεί προβληματισμοί για την εξόφληση του εν λόγω δανείου, οι οποίοι αποδείχθηκαν τελικώς βάσιμοι. Τελικά, το δάνειο τον Απρίλιο του 2011 μεταφέρθηκε σε οριστική καθυστέρηση επί ζημία της τράπεζας στο ποσό των 17,7 εκατ. ευρώ.
• Αλλη εταιρεία ένδυσης πήρε δάνειο 9 εκατ. ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και ενώ στα στοιχεία των φακέλων του δανείου δεν υπήρχαν τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.
• Το 2010 δόθηκε σε ναυτιλιακή εταιρεία δάνειο 4,3 εκατ. ευρώ. Τον Ιούνιο του 2011, παρότι υπήρχαν αντιρρήσεις, δόθηκε και επαγγελματικό δάνειο ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Το 2013 το δάνειο μπήκε σε οριστική καθυστέρηση.
• Επίσης επισφαλή δάνεια χορηγήθηκαν μεταξύ άλλων σε ασφαλιστική εταιρεία που έχει πλέον κλείσει, αλλά και σε κατασκευαστική εταιρεία.
Δώδεκα χρόνια ζωής και μετά εξυγίανση
Τον Ιούλιο του 2013 έληξε και τυπικά το τελευταίο τραπεζικό σίριαλ, με την Probank να είναι η πέμπτη κατά σειρά τράπεζα που διασπάται σε «καλή» και «κακή». Υστερα από προσπάθειες που κατέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω του επιτρόπου που εγκατέστησε στην τράπεζα, η Probank πήρε τον δρόμο της εξυγίανσης με το «υγιές» τμήμα της να καταλήγει στην Εθνική Τράπεζα. Εξάλλου τότε, η τρόικα πίεζε προς όλες τις κατευθύνσεις να ολοκληρωθεί η αναδιάταξη του κλάδου και να προχωρήσει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα στην κατάρτιση του ενιαίου σχεδίου, χωρίς εκκρεμότητες.Η Probank ενημέρωσε αρμοδίως την Τράπεζα της Ελλάδος ότι δεν κατέστη δυνατό να αντλήσει εντός της ταχθείσης σχετικής προθεσμίας τα απαιτούμενα κεφάλαια για ανακεφαλαιοποίηση. Τότε, η ΤτΕ, με γνώμονα τη διασφάλιση των καταθέσεων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, διερεύνησε, στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης που προβλέπει ο νόμος 3601/2007, το ενδιαφέρον πιστωτικών ιδρυμάτων για την απόκτηση επιλεγμένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της τράπεζας Probank και αποφάσισε τη μεταβίβασή τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, έπειτα από σχετική πρόταση της τελευταίας που έλαβε την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Η Probank ιδρύθηκε το 2001 και το καλοκαίρι του 2013 αριθμούσε πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η ίδρυσή της ήταν αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας τραπεζικών στελεχών με πείρα στον κλάδο. Αρχικά, στο μετοχικό κεφάλαιο συμμετείχαν 703 μέτοχοι, επιχειρηματίες, ιδιώτες και τραπεζικοί υπάλληλοι, με μέγιστο ποσοστό 5%.
ΣΟΦΙΑ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ

blog comments powered by Disqus
thesspress

thesspress

[email protected]