26 Ιανουάριος 2020

RSS Facebook Twitter

Κυριακή, 15 Μάιος 2016 11:30

Ο τζόγος τα χρόνια της κρίσης

Ο Έλληνας συνεχίζει να θέλγεται από τα τυχερά παιχνίδια με μέσο όρο κάτι τι μεγαλύτερο από αυτόν του ευρωπαϊκού μ.ό., αν και ο κλάδος είναι σε πτώση τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα από τις 188 σελίδες της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2015, που παραδόθηκε χθες στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση από τον πρόεδρο της ΕΕΕΠ Αντώνη Στεργιώτη. Ξεκινούμε από αυτό που δεν θα έπρεπε να... υπάρχει (στην κοινωνία και κατ' επέκταση στην έκθεση), τον παράνομο τζόγο δηλαδή.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το έτος 2015 εντοπίστηκαν 480 παραβάσεις, συνελήφθησαν 1.513 άτομα και κατασχέθηκαν 160.085,36 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή των συλληφθέντων κατά το ίδιο έτος, διαπιστώνεται αυξημένη παραβατικότητα σε δύο Περιφέρειες όπως προκύπτει από την αναλογία των συλλήψεων στον ενήλικο πληθυσμό ανά Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, στην Κρήτη και στην Κεντρική Μακεδονία η αναλογία των συλληφθέντων ατόμων ανά 100.000 ενήλικα άτομα ανήλθε σε 47,7 και 35 αντίστοιχα.

Κατά την περίοδο 2005-2015 εντοπίστηκαν 18.149 παραβάσεις, συνελήφθησαν 28.987 άτομα, κατασχέθηκαν 5.483.891,47 ευρώ, καθώς και μεγάλος αριθμός από παράνομα μέσα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αριθμός των παραβάσεων παρουσίασε πτωτική τάση από το 2010 και μετά. Οι παραβάσεις και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν μειώθηκαν το 2015 σε σχέση με το 2006 κατά 84,2% και 79,8%, αντίστοιχα».

Ο διαδικτυακός τζόγος

Σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα εξάλλου, αυτό του διαδικτυακού παιχνιδιού, ως γνωστόν «στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στον τομέα είκοσι τέσσερις εταιρείες, με βάση το μεταβατικό καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α 180). Επισημαίνεται ότι, με βάση το συγκεκριμένο 'καθεστώς', οι εταιρείες που έχουν υπαχθεί στη μεταβατική περίοδο μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων που προβλέπονται από τις σχετικές νόμιμες άδειες λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών που κατέχουν».

Η ΕΕΕΠ εκτιμά ότι «η διαδικασία οριστικής αδειοδότησης παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά για τη εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω αγοράς αίροντας τις ελλείψεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας και ελέγχου των επιχειρήσεων του μεταβατικού καθεστώτος...

Το 2015 ο κύκλος εργασιών των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου, των εταιρειών που δραστηριοποιούνται με βάση το μεταβατικό καθεστώς, ανήλθε σε 1.887.029.336 ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 25% στο σύνολο του κύκλου εργασιών τυχερών παιγνίων της Ελλάδας. Ωστόσο, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, που προκύπτουν από τον κύκλο εργασιών μείον τις αποδόσεις των παικτών, το μερίδιο των παραπάνω εταιρειών διαμορφώνεται στο 6,7%, ποσό που αναλογεί σε 116.200.235 ευρώ, εκ των οποίων τα 34.903.093 ευρώ είναι η συμμετοχή του Δημοσίου στα ακαθάριστα έσοδα τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου».

Συγκρίσεις με την Ε.Ε.

Από εκεί και πέρα, στα κλασικά... παιχνίδια, «τα ακαθάριστα έσοδα της επίγειας αγοράς τυχερών παιγνίων για το 2015 ανήλθαν στα 1.610.273.033 ευρώ, συνεισφέροντας κατά 0,91% στο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ). Συμμετοχή η οποία μειώθηκε κατά 0,03% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Να σημειωθεί ότι η αντίστοιχη συμμετοχή στο ΑΕΠ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU28) ανήλθε σε 0,59%.

Η επίγεια αγορά έχει μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ της Ελλάδας, σε σχέση με τη συνεισφορά της αντίστοιχης αγοράς στο ΑΕΠ των χωρών της ΕU28 (0,50%). Η συμμετοχή της διαδικτυακής αγοράς στα ΑΕΠ ανέρχεται σε 0,07% για την περίπτωση της Ελλάδας και σε 0,09% για την περίπτωση των EU28.

Η κατά κεφαλήν δαπάνη για τα επίγεια τυχερά παίγνια στην Ελλάδα ανήλθε το 2015 σε 182 ευρώ, έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου που διαμορφώθηκε σε 179 ευρώ. H αντίστοιχη κατά κεφαλήν δαπάνη για τη διαδικτυακή αγορά ανήλθε σε 13 ευρώ για την Ελλάδα, έναντι των 33 ευρώ που καταγράφονται στους EU28. Η δαπάνη στο σύνολο της αγοράς των τυχερών παιγνίων ανήλθε σε 195 ευρώ για την Ελλάδα και σε 212 ευρώ για τους EU28. Να σημειωθεί, πάντως, ότι τα στοιχεία για τη διαδικτυακή αγορά προέρχονται από δεδομένα που οι ίδιες δήλωσαν (οι 21 από τις 24 εταιρείες που έχουν ενταχθεί στο 'μεταβατικό καθεστώς') και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να αναχθούν ακριβή συμπεράσματα» επισημαίνει η ΕΕΕΠ.

Ακολούθως «η δαπάνη στη χώρα μας για τυχερά παίγνια ανά άτομο ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών ακολούθησε την πτωτική πορεία του εισοδήματος, και μάλιστα με μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης, με εξαίρεση τα έτη 2008 και 2014 όπου σημείωσε άνοδο σε αντίθεση με το ρυθμό μεταβολής του εισοδήματος. Τα έσοδα του Δημοσίου από τα τυχερά παίγνια (ΟΠΑΠ Α.Ε., επιχειρήσεις καζίνο, Ελληνικά Λαχεία, εταιρείας διαδικτυακού στοιχήματος) ανήλθαν πέρυσι σε 550.419.824,47 ευρώ.

Ανά παιχνίδι, «η μικρότερη πτώση καταγράφηκε για την ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία διαμορφώθηκε σε 2,6%. Ακολουθούν οι επιχειρήσεις καζίνων με μείωση 3,8% και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. με 8,8%. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε για την ΟΔΙΕ Α.Ε. Τα ακαθάριστα έσοδα του 2015, κατανέμονται ανά πάροχο ως εξής: η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχει το 72,5%, οι επιχειρήσεις καζίνων το 16,5%, η Ελληνικά Λαχεία το 10,8% και, τέλος, η ΟΔΙΕ Α.Ε. το 0,2%».

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΥΓΗ

 

blog comments powered by Disqus
thesspress

thesspress

[email protected]