05 Απρίλιος 2020

RSS Facebook Twitter

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2020 08:58

Υιού του Θεού Νικητού Ιού Κορώνης Παράκλησις

Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος (Ψαλμ. 117, 14)

Ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω. (Ψαλμ. 145, 2)

Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια

Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ


ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΤΑΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ ΜΟΝΟΥ ΝΙΚΗΤΟΥ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ


Ποίημα Δρος Χαραλάμπους  Μ. Μπούσια

blog comments powered by Disqus
thesspress

thesspress

[email protected]