19 Νοέμβριος 2019

RSS Facebook Twitter

Διαβάστε επίσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2019 06:12

Η ταπείνωσις είναι η πιο χαριτωμένη αρετή

«Οι άγγελοι εις τον Ουρανόν μέσα εις την δόξαν και τους ύμνους.

 Οι άνθρωποι εις τας χαράς των και εις τα παλάτια των. Ο δε Θεός και δημιουργός μέσα εις εν σπήλαιον και επάνω εις την φάτνην των ζώων, ωσάν τον τελευταίον πτωχόν άνθρωπον! Τι ταπείνωσις του Ιησού μας! Αυτήν την ταπείνωσιν να αποκτήσετε, παιδιά μου. Η ταπείνωσις είναι η πιο χαριτωμένη αρετή, χρυσοϋφαντος στολή, μακάριος όποιος την ενδυθή, θα αποκτήση μίαν ανέκφραστον πνευματικήν ομορφιάν. Αντιθέτως, το πιο βρώμικον πάθος είναι η υπερηφάνεια και ο εγωϊσμός.»

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

blog comments powered by Disqus
thesspress

thesspress

info@thesspress.gr