18 Οκτώβριος 2019

RSS Facebook Twitter

Διαβάστε επίσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τετάρτη, 08 Μάιος 2019 22:00

"Πολιτισμικές συνέργειες" στη νοτιονατολική Ευρώπη -Συνάντηση πολιτισμού της κ .Μ. .Ζορμπά και Βαλκάνιων ομολόγων της

Νέες πολιτισμικές προσεγγίσεις που προωθούν τις διαβαλκανικές σχέσεις, συνέργειες στον πολιτισμό, καλλιτεχνικές ανταλλαγές και συμπαραγωγές συζητούν από το πρωί σήμερα στη Θεσσαλονίκη

 πολιτιστικοί παράγοντες και υψηλόβαθμα στελέχη των υπουργείων Πολιτισμού Νοτιοανατολικής Ευρώπης (της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου, της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Ελλάδας) με πρωτοβουλία της υπουργού Πολιτισμού, κ. Μυρσίνης Ζορμπά.

"Προωθούμε ένα ανθεκτικό μοντέλο συνεργασίας του ευρωπαϊκού νότου, βαδίζουμε στον πλούτο της περιοχής. Στόχος μας είναι να οδηγηθούμε σε μια δομημένη συνεργασία όχι απλώς σε θεωρητικό επίπεδο (με τη σύνταξη ενός κειμένου διακήρυξης) αλλά με εργασία στο πεδίο" τόνισε η Ελληνίδα υπουργός Πολιτισμού κ. Μυρσίνη Ζορμπά, διευκρινίζοντας πως μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται η ολοκλήρωση των προτάσεων ώστε να χρηματοδοτηθούν και να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι: Aleksandar Dajkovic, γενικός διευθυντής της διεύθυνσης Πολιτιστικής κληρονομιάς του Μαυροβουνίου, Mihai Cherge, γενικός γραμματέας του σχετικού υπουργείου της Ρουμανίας, Dejan Maslikovic, αναπληρωτής υπουργός πολιτισμού της Σερβίας και η υφυπουργός Πολιτισμού της Αλβανίας, Valbona Shujaku, καθώς υπηρεσιακοί παράγοντες - εκπρόσωποι μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών από τα μετέχοντα κράτη και του συνόλου σχεδόν των εποπτευομένων από το ΥΠΠΟ πολιτιστικών οργανισμών της Βόρειας Ελλάδας.

Στη συνάντηση ήταν προσκεκλημένος και ο υπουργός της γειτονικής Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος όμως πρόσφατα παραιτήθηκε από τη θέση για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει ακόμη αντικατάστασή του. Στη συνάντηση της Θεσσαλονίκης μετείχαν επίσης εκπρόσωποι μουσείων της Βόρειας Μακεδονίας.

"Παρά το ότι η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στη συνάντηση ήταν η αγγλική, η ουσιαστικά κοινή μας γλώσσα υπήρξε ο πολιτισμός και ο κοινός προσανατολισμός όλων μας με στόχο συνέργειες στον τομέα των ανταλλαγών, των συμπαραγωγών, του κινηματογράφου, των εικαστικών, των μουσείων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η γεωγραφική εγγύτητα άλλωστε των χωρών του ευρωπαικού νότου συνοδεύεται από την πολιτισμική μας συγγένεια, τις πολιτισμικές πρακτικές, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό, τις κοινές μας ρίζες. Στόχος όμων μας είναι να συγκροτήσουμε ενα ανθεκτικό μοντέλο συνεργασίας του ευρωπαικού νότου" δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η κ.Ζορμπά.

Στη Διακήρυξη με τίτλο «Πολιτισμικές Συνέργειες» υπογραμμίζεται:

... "Εμείς, οι Υπουργοί Πολιτισμού, συγκεντρωθήκαμε στη Θεσσαλονίκη την 8η Μαΐου 2019 για τη Συνάντηση Πολιτισμού ΝΑ Ευρώπης, η οποία διεξήχθη για την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων που προσφέρονται από την πολιτισμική μας συγγένεια και τη γεωγραφική μας εγγύτητα για πολιτισμικές συνέργειες και συνεργασία στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα,

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενδυνάμωσης των δεσμών ανάμεσα στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης μέσα από την υποστήριξη της συνεργασίας σε διμερές, καθώς και σε πολυμερές επίπεδο, μέσω της χάραξης μιας συστηματικής πολιτισμικής πολιτικής συνεργειών.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη, στο πλαίσιο των γειτονικών σχέσεων, για την υλοποίηση και διάχυση αποτελεσματικών διασυνοριακών συνεργειών που θα αναδεικνύουν τον πολιτισμικό πλούτο του σύγχρονου πολιτισμού και των τεχνών, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς και του άυλου πολιτισμού των χωρών της ΝΑ Ευρώπης.

Αναγνωρίζοντας τον ρόλο των κυβερνητικών πολιτιστικών πολιτικών και εργαλείων, ώστε να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία σε κρατικό και περιφερειακό επίπεδο, στοχεύοντας στην προώθηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, καθώς και την κινητικότητα και την ανταλλαγή.

Αποδεχόμενοι την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και άυλης, στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των ανθρώπων για τον πολιτισμό, εστιάζοντας στην ανάγκη για μια εκ νέου ερμηνεία και ενεργή συμμετοχή πολιτών, καλλιτεχνών και οργανισμών με τις κοινές ευρωπαϊκές τους ρίζες, όσον αφορά την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εντατικοποιημένη και ευέλικτη συνεργασία, ιδιαίτερα στα πεδία της μουσικής, των εικαστικών, παραστατικών και κινηματογραφικών τεχνών, καθώς και της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της γλώσσας και τον καθοριστικό ρόλο της μετάφρασης ως θεμελιώδους εργαλείου στις προσπάθειές μας να εντατικοποιήσουμε τον διαπολιτισμικό διάλογο και πρωτοβουλίες.

Θεωρώντας τις καλλιτεχνικές εκθέσεις ως ένα εργαλείο κοινής εμπειρίας που δίνει τη δυνατότητα για διάλογο μεταξύ καλλιτεχνών και κοινού συνολικά.

Αναγνωρίζοντας την κρίσιμη σημασία της συμμετοχής ενός ευρέως φάσματος πολιτιστικών επαγγελματιών και οργανισμών προς την επίτευξη πολιτισμικής ανάπτυξης για τις χώρες μας.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία και το ρόλο των Πολιτιστικών Οργανισμών και Μουσείων, λαμβάνοντας υπόψη τις καλές πρακτικές και προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία και την τεχνογνωσία τους.

Θεωρώντας τον συνδυασμό του πολιτισμού και των τεχνών με τις ψηφιακές τεχνολογίες ως έναν δυναμικό τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των κοινών πλατφορμών και δικτύων που είναι διαθέσιμα να εξυπηρετήσουν τους επαγγελματίες στο πεδίο της πολιτιστικής παραγωγής και διανομής και την καλλιτεχνική έκφραση και διάχυση, καθώς και το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση του διαλόγου της ανταλλαγής, δια του παρόντος δηλώνουμε τα κάτωθι:

Πιστεύουμε στη σημασία της εντατικοποίησης και της διεύρυνσης των κοινών μας προσπαθειών με έμφαση στο σύγχρονο πολιτισμό και τις τέχνες.

Προσβλέπουμε στην σπουδαιότητα που έχει λάβει ο πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, την UNESCO και άλλους διεθνείς οργανισμούς και δεσμευόμαστε για τη συνέχιση αυτής της προσέγγισης, λαμβάνοντας περαιτέρω μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιβεβαιώνουμε την πρόθεσή μας να αναπτύξουμε πιο εκτεταμένα πολιτισμικές συνέργειες, εδραιώνοντας περαιτέρω τη λογική ενός δυναμικού, εξωστρεφούς και κοινού πολιτισμικού αφηγήματος της ΝΑ Ευρώπης, που μπορεί να ανταποκριθεί στη συνεργασία και την ανταλλαγή της πολιτισμικής εμπειρίας.

Ανάπτυξη ενός μοντέλου φιλοξενιών (residencies) και ανταλλαγής για επαγγελματίες των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και καλλιτέχνες

Αναγνωρίζοντας τον ρόλο-κλειδί του Ευρωπαϊκού πλαισίου σχετικά με την διασυνοριακή κινητικότητα καλλιτεχνών και πολιτιστικών και δημιουργικών επαγγελματιών, στοχεύουμε στην επέκταση αυτής της κατεύθυνσης, επιδιώκοντας τη διερεύνηση ενός νέου μοντέλου ανταλλαγής και δυνατοτήτων φιλοξενίας για καλλιτέχνες ανάμεσα στις χώρες μας.

Υποστηρίζουμε την επίδραση του διαπολιτισμικού διαλόγου, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθιά επιρροή που έχουν τα προγράμματα συστηματικής πολιτιστικής ανταλλαγής στις προοπτικές της δημιουργικότητας και των τεχνών αναφορικά με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Θέτουμε σε προτεραιότητα τη συστηματική ανταλλαγή καλλιτεχνών, έργων τέχνης και καλλιτεχνικών ιδεών, που μπορεί να λειτουργήσει ως μια γέφυρα για τη δημιουργία αφηγημάτων πολιτισμικών προσεγγίσεων, που προάγουν την ποικιλομορφία και την κοινωνική ενσωμάτωση.

blog comments powered by Disqus
thesspress

thesspress

info@thesspress.gr