19 Μάιος 2019

RSS Facebook Twitter

Διαβάστε επίσης

ΥΓΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παρασκευή, 12 Φεβρουάριος 2016 12:55

Λιγοστεύουν τα ψάρια στη Μεσόγειο από την υπεραλίευση

Το 96% των ιχθυοποθεμάτων της Μεσογείου στα ευρωπαϊκά νερά υφίσταται υπερκμετάλλευση και οι μεσογειακές περιβαλλοντικές οργανώσεις με μία κοινή τους δήλωση καλούν τον αρμόδιο επίτροπο να προχωρήσει στη λήψη έκτακτων μέτρων για να αναστραφεί η κατάσταση.

Σε συνάντηση εργασίας της Ε.Ε. και του περιφερεικού γνωμοδοτικού συμβουλίου της Ε.Ε. για την Αλιεία στη Μεσόγειο, την κατάσταση των μεσογειακών ιχθυοαποθεμάτων και την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, που πραγματοποιήθηκε στην Κατάνια επισημάνθηκε ότι η χρόνια πολιτική αδράνεια και η άρνηση του προβλήματος από πλευράς των αρχών, σε συνδυασμό με την κακοδιαχείριση έχουν οδηγήσει στην εξάντληση των αλιευτικών πόρων της Μεσογείου αλλά και ολόκληρου του αλιευτικού τομέα.

«Αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι παράγοντες υποβάθμισης, θα είναι αναπόφευκτη η κατάρρευση των αλιευτικών πόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές πρέπει να λάβουν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης και καταστροφικής αλιείας, αλλά και για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχεδίων ανάκαμψης των ιχθυαποθεμάτων, επεσήμαναν οι εκπρόσωποι των οργανώσεων και προτείνουν μια σειρά μέτρων:

Η Θέσπιση έκτακτων μέτρων και σχεδίων αποκατάστασης για τα αποθέματα για τα οποία η θνησιμότητα λόγω της αλιείας έχει φτάσει σε μη βιώσιμα επίπεδα.
Θέσπιση ορίων στα αλιεύματα και στην αλιευτική προσπάθεια βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών και εξασφάλιση ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης είναι ανάλογα με τη δυνατότητα ανάκαμψης των ιχθυαποθεμάτων.

Ουσιαστική προστασία των ευαίσθητων παραγωγικών θαλάσσιων οικοτόπων, μέσω της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας που επί χρόνια αγνοούν επιλεκτικά οι περισσότερες μεσογειακές χώρες, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα!

Ενίσχυση του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, στη θάλασσα και την ξηρά, με παράλληλη εφαρμογή κυρώσεων.

Ουσιαστική αξιοποίηση των μέτρων και πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), εξασφαλίζοντας όμως ότι τα σκάφη που εμπλέκονται σε δραστηριότητες παράνομης αλιείας δεν θα έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά αλιευτικά κονδύλια. αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), ορίζει ότι η ΕΕ θα δώσει ένα τέλος στην υπεραλίευση έως το 2015 ή το αργότερο έως το 2020, με στόχο να εξασφαλίσει την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων.

 

blog comments powered by Disqus
thesspress

thesspress

info@thesspress.gr