24 Μάρτιος 2019

RSS Facebook Twitter

Διαβάστε επίσης

Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος 2018 22:30

Ηράκλειο: Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Σε συμφωνία συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Κρήτη προχώρησαν σήμερα η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ),

 μέσω του Δικτύου «Πράξη».

Στο πλαίσιο εκδήλωσης εγκαινιάστηκε ο κόμβος υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με καινοτόμο προσανατολισμό και με την ονομασία «Δίκτυο υποστήριξης της καινοτομίας στην «Πράξη» μέσω του οποίου το προσεχές διάστημα θα υπάρξει διασύνδεση με την Περιφέρεια Κρήτης, τα επιμελητήρια, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των καινοτόμων προϊόντων και των χρηματοδοτικών εργαλείων από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, αλλά και την προσέλκυση εταίρων - επενδυτών.

Οι υπηρεσίες του Κόμβου, απευθύνονται σε παραγωγικές επιχειρήσεις της Κρήτης, ανεξαρτήτως θεματικής περιοχής δραστηριοποίησης, καλύπτοντας ένα ευρύ επιχειρηματικό φάσμα, από τις παραδοσιακές, οικογενειακές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς έως τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης και τις τεχνολογικά ώριμες ή ευαισθητοποιημένες καθώς και όσες διαθέτουν εξαγωγικό προσανατολισμό. Μέσω της συμφωνίας αναπτύσσονται δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνολογικής και επενδυτικής προ-αξιολόγησης, τεχνολογικού marketing, προστασίας, αξιοποίησης και διαχείρισης του διανοητικού κεφαλαίου, πληροφόρησης και ενημέρωσης σε θέματα χρηματοδοτικών εργαλείων και δράσεις επιχειρηματικής μεσιτείας.

Το Δίκτυο «Πράξη» ξεκίνησε από την ανάγκη σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και εξελίχθηκε σε οργανισμό υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε ιδρυματικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Η συμφωνία συνεργασίας προβλέπει διμερές, κοινό πλαίσιο δράσης για την αξιοποίηση δομών και τεχνογνωσίας της «Πράξης», με σκοπό την περαιτέρω υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης που συνεργάζονται με την τράπεζα και διαθέτουν χαρακτηριστικά καινοτομίας. «Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ του ΙΤΕ και της Παγκρήτιας Τράπεζας, ανταποκρίνεται στο σχεδιασμό του υπουργείου για τη διαμόρφωση μιας νέας οικονομίας η οποία βασίζεται στη γνώση που προκύπτει από την επιστημονική έρευνα και στην καινοτομία που απορρέει από αυτή. Πρόκειται για την οικονομία της γνώσης που φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για τη χώρα, ένα πρότυπο που θα βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και θα προάγει την υγιή και καινοτόμο επιχειρηματικότητα» τόνισε ο διευθυντής του γραφείου του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, Γιώργος Χουρδάκης που παρέστη στην υπογραφή της συμφωνίας.

Ο πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης δήλωσε πως: «Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ουσιαστικής στήριξης νεοφυών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με την πλούσια ερευνητική δραστηριότητα που όπως ξέρουμε χαρακτηρίζει το οικοσύστημα της Κρήτης. Η κοινή μας προσπάθεια φιλοδοξούμε επίσης να αποτελέσει εφαλτήριο για τη στενότερη προσέγγιση ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τη βιομηχανία σε εθνικό επίπεδο».

Τέλος ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας, Νίκος Μυρτάκης ανέφερε: «Η πολύχρονη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, μας επιτρέπει να προσφέρουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα απαραίτητα κεφάλαια, αλλά και εγγυήσεις, ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν τις καινοτόμες ιδέες και υπηρεσίες που προσφέρει το ΙΤΕ. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που το πλαίσιο των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών διευρύνεται και στον τομέα της καινοτομίας, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητα της τοπικής επιχειρηματικότητας».

 

 

[ΑΠΕ-ΜΠΕ]

blog comments powered by Disqus
thesspress

thesspress

info@thesspress.gr