25 Ιούνιος 2019

RSS Facebook Twitter

Διαβάστε επίσης

Τρίτη, 13 Μάρτιος 2018 12:15

Στο μικροσκόπιο επιδόματα 70.000 δημοσίων υπαλλήλων

Ανοίγει ο δρόμος για αλλαγές στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που λαμβάνουν περισσότεροι από 70.000 δημόσιοι υπάλληλοι κυρίως εργαζόμενοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καθαριότητα αλλά και νοσηλευτές.

Σε εφαρμογή του τελευταίου πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιανουάριο, δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας, Υγείας και Εσωτερικών με την οποία συστήνεται Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος.

Έργο της επιτροπής, είναι η εκπόνηση σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

Αναλυτικά, η Επιτροπή αναλαμβάνει εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, τα εξής:

α) τον προσδιορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας,

β) τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,

γ) την υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια.

Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει την σχετική μελέτη αλλά και την ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης των προτάσεών της, έως τις 30 Μαΐου. Βέβαια, η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που θα προσδιορίζει τους δικαιούχους, το ύψος και τους όρους και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του Φεβρουαρίου του έτους 2019.

Βάσει του νόμου, εφόσον η επιτροπή καταθέσει το πόρισμά της, με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος αυτού.

Μάλιστα, ορίζεται ρητά πως ενώ μέχρι την έκδοση της απόφασης το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν, αμέσως μετά, το επίμαχο άρθρο 396 ορίζει ότι θα ισχύσει η υπουργική απόφαση, καθώς καταργούνται όλες οι σχετικές διατάξεις που ρυθμίζουν κατά τρόπο διαφορετικό το καθεστώς χορήγησης του επιδόματος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς στο στόχαστρο τίθενται πάνω από 70.000 δημόσιοι υπάλληλοι που σήμερα λαμβάνουν το επίδομα, ενώ στις περιπτώσεις που το επίδομα συνδέεται και με το καθεστώς ασφάλισης με Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ), όπως είναι οι περίπου 25.000 εργαζόμενοι στην καθαριότητα των ΟΤΑ, ελλοχεύει ο κίνδυνος, εφόσον το επίδομα κοπεί, να υπάρξει και αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Να σημειωθεί βέβαια, ότι με βάση το νόμο 4354 του 2015, «το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (…) εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος (….) με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017».
Στην πράξη δηλαδή, ο τελευταίος νόμος του 2018 και η ΚΥΑ δίνει μικρή παράταση στην χορήγηση του επιδόματος που ξεκινά από 35 ευρώ και φθάνει έως και τα 150 ευρώ το μήνα. Μεταξύ αυτών που το λαμβάνουν, είναι οι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ α και β βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών.

Συμπεριλαμβάνεται δηλαδή και το προσωπικό που απασχολείται ως εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, όπως επίσης και το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, στο νοσηλευτικό προσωπικό, σε οδηγούς, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, εργάτες κοπής δένδρων, καθώς και εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων.

ΠΗΓΗ: Εuro2day

blog comments powered by Disqus
thesspress

thesspress

info@thesspress.gr