18 Ιανουάριος 2020

RSS Facebook Twitter

Τρίτη, 24 Δεκέμβριος 2019 17:45

Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση για τους συνεργατικούς σχηματισμοϋς καινοτομίας

Νέα παράταση δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στην Ενιαία Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση «Φορέας Αρωγός» έως τις 10/01/2020.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ, η απόφαση για νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση «Φορέας Αρωγός».

Η σχετική ημερομηνία μεταφέρθηκε έως την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 ώρα 14:00.

blog comments powered by Disqus
thesspress

thesspress

[email protected]