24 Μάρτιος 2019

RSS Facebook Twitter

Διαβάστε επίσης

Τρίτη, 03 Απρίλιος 2018 11:40

ΣΕΒ: Πώς οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα

Tα συμπεράσματα της ημερίδας «Σύγχρονες Δεξιότητες για Διεθνώς Ανταγωνιστικές Επιχειρήσεις» παρουσιάζει ο ΣΕΒ σε ειδική μελέτη, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Σε αυτήν επισημαίνεται ότι η μόρφωση και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν καθοριστικό στοιχείο των προοπτικών απασχόλησης, της αμοιβής και της ευημερίας των εργαζομένων, ενώ ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα.

«Βιώσιμη λύση στην ελληνική κρίση απασχόλησης είναι μία ολοκληρωμένη στρατηγική, που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη του τομέα διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, αυξανόμενης προστιθέμενης αξίας, ο οποίος παράγει, εξάγει και δημιουργεί βιώσιμες θέσεις εργασίας» υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος, προσθέτοντας ότι ο τομέας αυτός χρειάζεται, μεταξύ άλλων, και το κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας και ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, και κυρίως ως προϋπόθεσή του, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό σε γνώσεις και δεξιότητες.

Στόχος είναι η μακροχρόνια ανάκαμψη με γνώμονα τις δεξιότητες και τα ταλέντα των ανθρώπων - την ανάπτυξη μέσω των ανθρώπων μας. Οι επιχειρήσεις, μεγάλες μεσαίες και μικρές, και τα στελέχη τους, περιλαμβανομένων των στελεχών του ανθρώπινου δυναμικού, καλούνται, όπως αναφέρει ο ΣΕΒ, να ηγηθούν σε αυτήν την προσπάθεια επιδιώκοντας την σύμπραξη της (τριτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, των φορέων πολιτικής για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Όλα αυτά τα ζητήματα απασχόλησαν την ημερίδα, που οργάνωσε ο ΣΕΒ την 1η Φεβρουαρίου και βάση της οποίας συντάχθηκε η μελέτη. Η συζήτηση αναπτύχθηκε σε τρία Εργαστήρια με θέματα: 1: Το Οικοσύστημα Παραγωγής και Ζήτησης Δεξιοτήτων και οι Μοχλοί Ενδυνάμωσής του. 2: Η Επιχείρηση ως Κύτταρο Παραγωγής και Αξιοποίησης των Δεξιοτήτων των Εργαζομένων. 3: Μετάβαση από την Εκπαίδευση στην Απασχόληση: Ο Ρόλος των Επιχειρήσεων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα συμπεράσματα και τις προτάσεις, που προέκυψαν, στο συνημμένο έγγραφο. 

naftemporiki.gr

blog comments powered by Disqus
thesspress

thesspress

info@thesspress.gr